0
டிங்கு டைரி - 19 நிழலாடிய சடுகுடு திவ்யா
டிங்கு டைரி - 19 நிழலாடிய சடுகுடு திவ்யா

"எல்லோருக்குள்ளும்  ஒரு காதல் நிச்சயம் இருக்கத்தான் செய்யும்.... சிலரது பள்ளி பாட புத்தக்கத்தில் மயிலிறகாக......" இதற்கு ...

மேலும் படிக்க »

0
Learn to say 'No' - 4 Simple steps that can help you!
Learn to say 'No' - 4 Simple steps that can help you!

Humans are social animals who thrive on reciprocality. It is in our basic nature to be socially courteous, and the word 'No'...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு"
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு"

சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு  ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. சாலமன் பாப்பையா உரை: அறம், நான்கு பேர் முன் நமக்கு மேன்மையைத் தரும்; ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்"
திருக்குறள் விளக்கம் "வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்"

உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல் வடுக்காண வற்றாகும் கீழ். ஒருவர் உடுப்பதையும் உண்பதையும் கண்டுகூட பெறாமைப்படுகிற கயவன், அவர்மீது ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "தீங்கு குறித்தமை யான்"
திருக்குறள் விளக்கம் "தீங்கு குறித்தமை யான்"

  சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம் தீங்கு குறித்தமை யான். சாலமன் பாப்பையா உரை: வில் வளைவது தீமை செய்யவே, பகைவர் வணங்கிப் பேசு...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "கோடியுண் டாயினும் இல்"
திருக்குறள் விளக்கம் "கோடியுண் டாயினும் இல்"

  கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய  கோடியுண் டாயினும் இல். கொடுத்து உதவும் பண்பினால் இன்பமுறும் இயல்பு இல்லாதவரிடம், கோடி க...

மேலும் படிக்க »
 

[நகைச்சுவை ][slider1][random][12]

[கதைகள்][slider1][random][12]

 
Top