0
பழத்தின் உள்ளே எத்தனை விதைகள் இருக்கிறது என்பதைப் பிளக்காமல் கூறமுடியுமா ?
பழத்தின் உள்ளே எத்தனை விதைகள் இருக்கிறது என்பதைப் பிளக்காமல் கூறமுடியுமா ?

ஓர் பூசணிக்காயை உடைக்காமலே அதில் எத்தனை விதைகள் இருக்கிறது என்பதையும், ஓர் பலாப்பழத்தைப் பிளக்காமல் அதன் உள்ளிருக்கும் சுளையின் எண்ணிக்க...

மேலும் படிக்க »

0
Best Websites To Learn Ethical Hacking
Best Websites To Learn Ethical Hacking

Top 15+ Best Websites To Learn Ethical Hacking  Today mostly  hackers are youngsters  and many youths want to learn hacking a...

மேலும் படிக்க »

0
The World’s 10 Most Dangerous Child Hackers
The World’s 10 Most Dangerous Child Hackers

As we all know that a hacker is someone who seeks and exploits weaknesses in a computer system or computer network. Hackers m...

மேலும் படிக்க »
 
 
Top